Nguyễn Thị Mai Hương – Lớp DH1

Sinh viên Nguyễn Thị Mai Hương lớp DH1
Sinh viên Nguyễn Thị Mai Hương lớp DH1

Du học sinh: Nguyễn Thị Mai Hương

Lớp: DH1

Ngày sinh: 12/02/1997

Địa chỉ: Gia Bình – Bắc Ninh

Ước mơ: Trở thành ca sĩ

Nguyện vọng sau khi đi du học: Trở thành phiên dịch viên

Địa chỉ facebook: maih928@yahoo.com.vn

Đăng ký nhanh