Địch Thị Giới – Lớp DH3

sinh viên Địch Thị Giới - Lớp DH3
sinh viên Địch Thị Giới – Lớp DH3

Du học sinh: Địch Thị Giới

Lớp: DH3

Ngày sinh: 14/10/1997

Sở thích: Du lịch

Địa chỉ: Xuân Lương – Yên Thế – Bắc Giang

Nguyện vọng sau khi đi du học: Trở thành nhà Quản trị kinh doanh

Face book: Cry.cry.50364@facebook.com

Đăng ký nhanh