Cùng học tiếng Hàn Quốc : Xin lỗi, cho phép tôi…

Cùng học tiếng Hàn Quốc : Xin lỗi, cho phép tôi…

12071155_684876324947187_1706350409_n

Sau khi xem bài học này, bạn sẽ có thể nói “Tôi xin lỗi” và bạn cũng sẽ có thể thu
hút sự chú ý của ai đó khi bạn muốn nói gì đó với họ hay gọi món trong một nhà
hàng.
죄송합니다. [joe­song­hap­mi­da]
Bạn còn nhớ cách nói “Cảm ơn” bằng tiếng Hàn không?
Chính là 감사합니다. [gam­sa­ham­ni­da]
Nếu bạn cũng nhớ rằng 감사합니다 dựa trên cơ sở 감사 (“sự cảm kích” or “sự biết
ơn”) thêm vào thành phần 합니다 (“Tôi làm”), bạn có thể liên tưởng đến 죄송합니
다 cũng là do 죄송 cộng với 합니다.
죄송 [joe­song] nghĩa là “lời xin lỗi”, “có lỗi” hoặc “cảm thấy xấu hổ”, và 합니다 [hapni­da]
nghĩa là “Tôi làm”, vì vậy 죄송합니다 [joe­song­hap­ni­da] nghĩa là “Tôi rất
tiếc” hoặc là “Tôi xin lỗi”.
죄송합니다 KHÔNG phải lúc nào cũng nghĩa
là “Tôi xin lỗi”.
Mặc dù 죄송합니다 [joe­song­hap­ni­da] CƠ BẢN là “Tôi xin lỗi”, bạn không thể
dùng 죄송합니다 khi bạn muốn nói “Tôi rất tiếc khi biết về chuyện đó”.
Nhiều người Hàn quốc thực sự bối rối khi họ nói về một tin xấu nào đó với những
người bạn nói tiếng Anh và nhận được câu “I’m sorry” từ những người bạn này. Nếu
bạn nói “I’m sorry.” sau khi nghe tin xấu từ người bạn Hàn, họ có thể sẽ nói với bạn
là “Tại sao BẠN lại xin lỗi về chuyền đó?”.
Bởi vì 죄송합니다 CHỈ có nghĩa là “Tôi xin lỗi”, “Đó là lỗi của tôi.”, “Xin lỗi, cho phép
tôi.” hoặc là “Đáng lẽ tôi không nên làm vậy.” Nó không bao giờ có nghĩa là “Tôi rất
tiếc khi biết về chuyện đó.”
저기요. [jeo­gi­yo]
Trong tiếng Anh, bạn có thể sử dụng cụm từ “Xin lỗi, cho phép tôi…” trong tất cả các
tình huống sau.
1) khi bạn đang chen chúc để vượt qua trong một đám đông người.
2) khi bạn rời khỏi phòng trong giây lát.
3) khi bạn muốn thu hút sự chú ý của ai đó để nói cho họ biết một diều gì đó.
4) khi bạn muốn gọi bồi bàn trong nhà hàng hay quán cà phê để gọi món.
저기요 [jeo­gi­yo] là một cụm từ có thể được dịch là “Xin lỗi, cho phép tôi…” nhưng
trong cách diễn đạt của tiếng Hàn, 저기요 CHỈ được dùng cho tình huống 3 và 4 ở
trên.

Khi bạn muốn chen lên, bạn sẽ nói “Xin lỗi, cho phép tôi…”
như thế nào?
Bạn có thể nói:
잠시만요. [jam­si­man­yo] (nghĩa đen: “Chỉ một lát thôi.”)
죄송합니다. [joe­song­ham­ni­da] (nghĩa đen: “Tôi xin lỗi.”)
잠깐만요. [jam­kkan­man­yo] (nghĩa đen: “Chỉ một lát thôi.”)
Chúng ta có thể thấy rõ là, “잠시만요” và “잠깐만요” giống nhau.

Trên đây là những cách diễn đạt sử dùng phổ biến nhất. Bạn không cần phải ghi
nhớ chúng ngay lập tức, nhưng biết về chúng cũng tốt, đúng không?

Các tin liên quan

Đăng ký nhanh