Câu hỏi phỏng vấn xin visa du học Hàn Quốc về Trường học

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về bộ câu hỏi phỏng vấn xin visa du học Hàn Quốc nói về trường học để các bạn tham khảo?

cau-hoi-phong-van-xin-visa-du-hoc-han-quoc

Câu hỏi phỏng vấn xin visa du học Hàn Quốc về trường học

이것/그젓/저것은 무엇입니까?
Cái này/ cái đó/ cái kia là cái gì?

여기/거기/저기는 어디입니까?
Ở đây/ ở đó/ ở kia là ở đâu?

교실에 누가 있습니까?/없습니까?
Lớp học có ai? Không có ai?

교실에 무엇이 있습니까?
Lớp học có những gì?

교실에 에어컨, 텔리비전, 핌 프로젝트 있습니까?
Lớp học có điều hòa, tivi, máy chiếu không?

어느 학교 학생입니까?
Bạn là học sinh trường nào?

한국에 친척이 있습니까?
Bạn có người thân ở Hàn Quốc không?

어느 학교를 졸업했습니까?
Bạn tốt nghiệp trường nào?

학교가 하노이에 있습니까?
Trường bạn học có ở Hà Nội chứ?

학교가 유명합니까?
Trường bạn học có nổi tiếng không?

Các tin liên quan

Đăng ký nhanh