Câu hỏi phỏng vấn visa du học Hàn Quốc công việc trong ngày

Sau đây chúng tôi xin chia sẻ bộ Câu hỏi phỏng vấn visa du học Hàn Quốc công việc trong ngày!

giEd90ZL
Công việc trong ngày

1.아침 몇시에 일어나요?

Buổi sáng mấy giờ bạn thức dậy?

2.몇시에 운동해요?

Mấy giờ bạn thể dục?

3.보통 몇시에 학교에 가요?

Mấy giờ bạn đến trường?

4.몇시에 점심/저녁을 먹어요?

Mấy giờ bạn ăn trưa/ ăn tối?

5.한국어 수업 언제부터 언제까지 입니까?

Tiết học tiếng Hàn của bạn từ mấy giờ đến mấy giờ?

6.아버지 나이가 어떻게 돼세요?

Bố bạn bao nhiêu tuổi?

7.어머니 나이가 어떻게 돼세요?

Mẹ bạn bao nhiêu tuổi?

8.아버지 전화번호 몇번이에요?

Số điện thoại của bố bạn là bao nhiêu?

9.어머니 전화번호 몇번이에요?

Số điện thoại của mẹ bạn là bao nhiêu?

10.지원한 학교 전화번호가 몇번이에요?

Số điện thoại của trường bạn theo học là bao nhiêu?

Các tin liên quan

Đăng ký nhanh