Hội thảo du học
21/10/2015Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 5654/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Với 14 năm hình thành và phát triển nhà trường là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực...

Đăng ký nhanh